10 september 2020 Meer nieuws

Voorjaarsbloeiers voor registratie inzenden

De KAVB roept telers op nieuwe cultivars voor opplant op de KAVB-proeftuin in te zenden. Tulp en narcis kunnen tot 15 oktober ingestuurd worden, de overige bolgewassen tot 1 november. Alle inzendingen worden beoordeeld op onderscheidbaarheid, uniformiteit en stabiliteit.

Voor het opplanten en registreren van nieuwigheden heeft de KAVB dertig gezonde, goed bloeibare bollen in één maat nodig. Bij mutanten ontvangt de KAVB ook graag ter vergelijking de cultivar waaruit uw mutant is ontstaan.

Registratie

Registratie van tulpen kost 527 euro voor leden en 736 euro voor niet-leden. Voor de meeste overige gewassen is dat 214 euro (leden) of 298 euro (niet-leden). Naast het registratieformulier is een (digitale) foto van de inzending nodig. Het inleveradres voor de bollen is: KAVB, Weeresteinstraat 10A, Hillegom of Postbus 175, 2180 AD Hillegom.

Meer informatie

Meer informatie is op te vragen bij de KAVB, tel. 0252-536950, of op de website van de KAVB.

Kwaliteit in de keten

Een juiste identiteit gekoppeld aan een unieke cultivarnaam is de basis voor kwaliteit binnen de keten. Als registratieautoriteit verzorgt de KAVB al jaren de registratie van nieuwe bolgewassen via haar proeftuin. De registraties worden gepubliceerd in Greenity en opgenomen in de KAVB-database siergewassen. Ook worden de registraties voorzien van een Edibulb-code ten behoeve van onder andere het Ketenregister. De registraties worden verder als naam opgenomen in de CPVO Plant Variety Finder.