30 oktober 2020 Meer nieuws

Vooral kleine toepassingen toegelaten door het Ctgb

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft 29 oktober voor vier middelen een groot aantal kleine toepassingen toegelaten. Deze middelen zijn nu beschikbaar in onder andere bloembollen- en bloemknollenteelt. 

De middelen die het Ctgb heeft toegelaten door middel van nationale uitbreiding kleine toepassingen gewasbeschermingsmiddel (Nlkug) zijn Mycotal, Monarch, Proplant en Karma. Met deze bekendmaking geeft het Ctgb tegelijkertijd aan dat vanaf 2021 de aanvragen voor de Nlkug strenger worden beoordeeld, omdat niet alle aanvragen in de scope vallen. 

Beschikbaar in bloembollen- en bloemknollenteelt

Insectenbestrijdingsmiddel Mycotal is nu toegestaan in meerdere kleine teelten, zoals snijbloemen, snijgroen en boomkwekerijgewassen. Schimmelbestrijdingsmiddel Proplant is via een Nlkug nu mede toegelaten in de bloembollen- en knollenteelt (bedekte teelt). Schimmelbestrijdingsmiddel Monarch is onder meer toegelaten in de teelt van bloembollen en bloemknollen met uitzondering van lelie, tulp en iris (onbedekte teelt), snijbloemen (grondgebonden teelt), trekheesters, snijgroen, sierheesters, vasteplantenteelt en bloemenzaadteelt. Het laatste middel dat door een Nlkug in meerdere teelten te gebruiken is, is schimmelbestrijdingsmiddel Karma. Karma is nu onder andere toegestaan in bloembol- en bloemknolgewassen (onbedekte teelt), hortensia (bedekte teelt), boomkwekerijgewassen (bedekte teelt) en vasteplantenteelt (bedekte teelt).

Onkruid- en schimmelbestrijding

Naast de toelatingen die via een Nlkug zijn aangevraagd, zijn er nog twee toelatingen: Clinic Free en Vident. Middel Clinic Free met werkzame stof glyfosaat is toegelaten als onkruidbestrijdingsmiddel in onder andere sierteeltgewassen, boomkwekerijgewassen met uitzondering van klimplanten (onbedekte teelt), tijdelijk onbeteeld land en permanent onbeteeld terrein. Schimmelbestrijdingsmiddel Vident met werkzame stof fludioxonil is toegelaten voor professioneel gebruik in de naoogstbehandeling in snijbloemen.

Bestrijding muizen en ratten

De rodenticide Harmonix Rodent Paste is toegelaten voor professioneel gebruik ter bestrijding van huismuizen en bruine- en zwarte ratten (binnen) en ter bestrijding van bruine- en zwarte ratten (buiten rond gebouwen en voedselopslagplaatsen).

Strenger kijken naar Nlkug

De Nlkug-procedure is opgezet om aanvragen voor kleine toepassingen te stimuleren en kent een relatief korte doorlooptijd, laat het Ctgb weten. Het bedrijf constateert dat de laatste twee jaar een aantal Nlkug-aanvragen zijn ingediend die niet in de scope vallen. Het Ctgb is coulant geweest en heeft de aanvragen beoordeeld, maar kondigt aan dat vanaf 1 januari 2021 aanvragen die buiten de scope vallen niet meer worden geaccepteerd. Binnenkort volgt over dit besluit meer informatie op  de website.