19 juli 2022 Meer nieuws

Vluchtelingen aan het werk in de tuinbouw

Vluchtelingen uit Oekraïne vinden werk in verschillende sectoren. Zo’n 48 procent van de geregistreerde meldingen geeft aan dat vluchtelingen werk hebben gevonden via een uitzendbureau. Via deze weg komt zo’n 8 procent terecht in de land- en tuinbouw.

Vooral in de Randstedelijke regio vinden veel vluchtelingen uit Oekraïne werk. De meeste vluchtelingen vinden een baan in Groot Amsterdam (o.a. Amstelveen, Amsterdam en Haarlemmermeer) (13%). Hier vinden zij met name werk in de horeca. Via uitzendbedrijven worden vluchtelingen onder andere aan werk geholpen in de land- en tuinbouw. Ook in de regio’s Haaglanden (Den Haag, Delft en Rijswijk) (9%) en Rijnmond (onder andere Rotterdam, Barendrecht en Vlaardingen) (7%) vinden veel vluchtelingen werk.

Geen oplossing voor krapte

Uit een analyse van UWV blijkt dat de helft van de vluchtelingen aan het werk is gegaan in beroepsgroepen waarin er sprake is van krapte. Daarbij gaat het voornamelijk om functies in de bouw, schoonmaak, land- en bosbouw, logistiek en horeca.

Door de instroom van enkele honderden tot duizenden vluchtelingen uit Oekraïne is een aantal knelpunten in de arbeidsmarkt verminderd. Toch is dit nog niet voldoende om de personeelstekorten op te lossen. Zo stonden in de genoemde sectoren aan het eind van het eerste kwartaal van 2022 in totaal namelijk nog 54.000 vacatures open.

Royal FloraHolland

Bij Royal FloraHolland zijn er via de uitzendpartners waar de veiling mee werkt inmiddels al 46 vluchtelingen aan de slag. Dat aantal groeit, want alleen al in Naaldwijk komen daar wekelijks acht nieuwe Oekraïense uitzendkrachten bij, aldus Floraholland. Ook in Aalsmeer zijn inmiddels Oekraïense vluchtelingen aan de slag. De veiling is blij met de werknemers, want ze kampt met een personeelstekort. De eerste ervaringen met Oekraïense vluchtelingen zijn zeer positief.