20 juli 2022 Meer nieuws

Tips om medewerkers aan te trekken

Uit onderzoek onder 1268 werkende Nederlanders blijkt dat 28 procent openstaat voor een carrière in de land- en tuinbouw. De afwisseling, werk in verbinding met de natuur en de maatschappelijke betekenis van het werk zijn belangrijke redenen.

Hoewel het grootste deel van de respondenten totaal geen beeld heeft bij werken in de land- en tuinbouw, hebben zij wel een positieve grondhouding ten opzichte van een baan in deze sector. Overigens gaat een groot deel van de respondenten er vanuit dat de arbeidsvoorwaarden slecht zijn. Het onderzoek leverde voor werkgevers vijf inzichten op waarmee zij direct hun voordeel kunnen doen als zij medewerkers willen aantrekken.

1.    Wees helder over arbeidsvoorwaarden
De verwachting is dat je als werknemer in de land- en tuinbouw slecht verdient. Door concreet een salarisindicatie in de vacature-omschrijving benoemen, kunnen werkgevers potentiële kandidaten verrassen. 

2.    Geef een duidelijk beeld van de functie
Uit het onderzoek blijkt dat de meerderheid van de Nederlandse beroepsbevolking geen duidelijk beeld heeft van werken in de land- en tuinbouw. Werkgevers kunnen de vacature of hun website gebruiken om inzicht te geven in hun bedrijf en de werkzaamheden, bijvoorbeeld door gebruik van foto’s, video’s en een omschrijving van een werkdag. 

3.    Speel in op verbinding met de natuur

Veel werkenden geven aan dat ze buiten werken en werken in verbinding met de natuur en/of dieren een aantrekkelijke kant vinden van de land- en tuinbouw. Als de werkzaamheden vooral buiten plaatsvinden is het dus aan te raden om dit in vacatureteksten te benoemen als positieve kant van het werk.


4.    Speel in op werk met maatschappelijke betekenis
Vooral mensen met een hoger opleidingsniveau geven aan dat werken in de land- en tuinbouw hen aanspreekt omdat het werk maatschappelijke waarde heeft. Hiervan kunnen werkgevers gebruikmaken in vacatureteksten voor kaderfuncties zoals HR, administratie, sales en leidinggevende functies.


5.    Geef een duidelijk beeld van de werk-privébalans
Werkzoekenden verwachten dat werknemers in de land- en tuinbouw lange dagen maken en geen goede werk-privébalans hebben. Dit beeld kunnen werkgevers bijstellen door in hun vacatures een duidelijk beeld te geven van de werktijden en te benoemen als de vacature ook uit te voeren is voor parttimers, scholieren of bijvoorbeeld juist onder schooltijd.