3 oktober 2019 Meer nieuws

Vierde vrijstelling voor ECA-water

Op verzoek van de KAVB heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) voor de vierde keer een vrijstelling verleend voor de toepassing van ECA-water voor de desinfectie van proceswater in spoel- en kookbaden van bloembollen.

Het gaat om de toepassing van ‘actief chloor in situ gegenereerd uit natriumchloride door elektrolyse’ van de OxAgri van BlueSense (voorheen: Bright Spark). De vrijstelling is geldig van 12 oktober 2019 tot en met 9 februari 2020 en sluit aan op de vorige vrijstelling.

Nog geen toelating

ECA-water is nog niet toegelaten als gewasbeschermingsmiddel. De KAVB heeft daarom het initiatief genomen tot een werkgroep met het ministerie van LNV, het ministerie van IenW, het Ctgb, de NVWA, het RIVM en Agrodis. Een belangrijk resultaat is dat de overheid het gebruik van ECA-water nu toestaat, waarmee ondernemers een middel in handen krijgen om proceswater te desinfecteren.

Steun vanuit ministerie van LNV blijft

Minister Schouten van LNV heeft aangegeven dat zij de inzet van ECA-water ziet als een voorbeeld van innovatie in de agrarische sector. Inmiddels is dit de vierde vrijstelling die is verleend voor het gebruik van ECA-water. Het ministerie van LNV zal de inzet van ECA-water ook komende jaren blijven steunen.

In het onderzoek van het Topsectorproject Het Nieuwe Verwerken is aangetoond dat ECA-water onder meer de bacterieziekte woeker en het virus PlAMV effectief bestrijdt.