11 februari 2021 Meer nieuws

Vierde aanvraagperiode NOW opent 15 februari

Werkgevers die een aanvraag willen doen voor de vierde periode van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) kunnen vanaf 15 februari terecht bij het UWV. Ze kunnen dan een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen voor de maanden januari tot en met maart 2021.

Vanwege de verlengde lockdown verwacht UWV opnieuw veel aanvragen. De maximale tegemoetkoming in de loonkosten is onlangs door het kabinet verhoogd van 80 naar 85 procent van de loonkosten (bij 100% omzetverlies).

Tegemoetkoming hoger

De regeling NOW is bedoeld om zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden. In de vierde aanvraagperiode komen werkgevers met minimaal 20 procent omzetverlies over een periode van drie maanden in aanmerking voor een tegemoetkoming in de loonkosten voor de maanden januari tot en met maart 2021. Ten opzichte van de derde periode NOW is alleen de maximale tegemoetkoming veranderd. Die is nu maximaal 85 procent bij een omzetverlies van 100 procent en evenredig minder bij een lager omzetverlies. De overige voorwaarden zijn gelijk aan die in de derde periode. Zo geldt nog steeds dat de loonsom met tien procent mag dalen ten opzichte van de referentiemaand juni 2020 zonder dat dit gevolgen heeft voor de definitieve tegemoetkoming. In eerste instantie betaalt UWV een voorschot van 80 procent van de tegemoetkoming. Het voorschot wordt in drie termijnen betaald.

Goede voorbereiding

Aanvragen voor de vierde periode van de NOW-regeling kunnen worden ingediend tot en met zondag 14 maart 2021. Om de aanvragen snel te kunnen verwerken is het van belang dat werkgevers zich van te voren goed informeren en voorbereiden, zodat ze de aanvraag in één keer goed en volledig invullen. Op de website van UWV is alle informatie te vinden.

Minstens zo belangrijk is het dat werkgevers een goede inschatting maken van hun situatie. Wie minder omzetverlies heeft geleden dan opgegeven of te maken heeft met een dalende loonsom, kan worden geconfronteerd met een terugvordering. Om werkgevers te helpen bij het maken van een inschatting, zijn online rekenhulpen ontwikkeld, die vanaf aanstaande maandag te gebruiken zijn. Op www.rekenhulpomzetverlies.nl kunnen werkgevers dan het percentage aan omzetverlies over een periode van drie maanden berekenen. De simulatietool op www.simulatienow.nl laat o.a. zien wat de gevolgen van een dalende loonsom zijn voor de uiteindelijke afrekening en wat voor bedrag aan voorschot en definitieve tegemoetkoming de werkgever mag verwachten op basis van zijn loonsom en geschatte omzetverlies.

Kijk voor meer informatie op de website van het UWV.