19 oktober 2021 Meer nieuws

Vier doden in de bollenteelt in acht jaar

In de periode 2013-2020 waren er vier dodelijke ongevallen in de bollenteelt. In de teelt van bomen en vaste planten waren dat er drie. Dat blijkt uit de Factsheet Ongevallen Open Teelten van Stigas.

De meeste dodelijke ongevallen gebeurden met machines. In de meeste gevallen betreft het de ondernemer zelf of een gezinslid. Vallen of vallende voorwerpen zijn andere frequente oorzaken.

De factsheet is te vinden op de website van Stigas. Hier is onder meer ook de Factsheet Ongevallen Glastuinbouw te vinden.