6 juli 2018 Meer nieuws

VHG presenteert ‘groenboek onderwijs’

‘Goed groen onderwijs maak je samen’, is de titel van het boek dat Branchevereniging VHG 4 juli overhandigde aan de vaste Kamercommissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). VHG beschrijft daarin wat zij samen met onderwijs en bedrijfsleven doet om de instroom en de kwaliteit van het groene onderwijs te bevorderen.

‘Jonge vakmensen nodig’

VHG-directeur Egbert Roozen bood het groenboek aan de commissieleden aan met het verzoek om de ministers van OCW op te roepen het groene bedrijfsleven te betrekken bij de vormgeving van en de samenwerking met het groene onderwijs. “Net als de ministers van OCW maakt onze branche zich ook zorgen over het groene onderwijs: we hebben jonge vakmensen nodig. We investeren veel in de samenwerking met het groene onderwijs.”

Over Branchevereniging VHG

Branchevereniging VHG behartigt de belangen van de ondernemers in het groen. Bij VHG zijn 1.100 bedrijven aangesloten. Zij zijn actief in de aanleg, renovatie en het onderhoud van particuliere en bedrijfstuinen, openbaar groen, dak- en gevelbegroening, interieurbeplanting en onderhoud van bomen.