23 oktober 2020 Meer nieuws

VGB erkent Floweracademy.NL als bedrijfsopleiding

De VGB, branchevereniging voor de groothandel in bloemen en planten, erkent sinds begin oktober Floweracademy.NL officieel als bedrijfsopleider voor de bloemen- en plantensector. Hierdoor komen medewerkers van VGB-leden in aanmerking voor subsidie als zij een opleiding volgen.

Met de branche-erkenning komt Floweracademy.NL als onderdeel van een samenwerkingsverband in aanmerking voor de tijdelijke subsidieregeling (NLLD-S-regeling) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Medewerkers van VGB-leden die een band hebben met de Nederlandse arbeidsmarkt, kunnen daarmee bijna kosteloos scholingstrajecten volgen.

De erkenning houdt ook in dat Floweracademy.NL een branche-erkend opleidingscertificaat kan uitreiken. Het logo van de VGB zal daarom op de certificaten en getuigschriften worden vermeld.