16 februari 2021 Meer nieuws

Vewin-lijst met aangetroffen middelen in oppervlaktewater

Vewin heeft de lijst met gewasbeschermingsmiddelen en biociden die waterbedrijven hebben aangetroffen in het oppervlaktewater geactualiseerd. Met ingang van januari 2021 gebruikt het Ctgb deze gegevens voor de beoordeling van het drinkwatercriterium van gewasbeschermingsmiddelen.

Het gaat om werkzame stoffen die tussen 2015 en 2019 in het water zijn aangetroffen in voor mensen giftige concentraties van ten minste 0,1 microgram per liter. Het Ctgb gebruikt deze gegevens voor nieuwe beoordelingen, herbeoordeling of aanvraag tot uitbreiding van de toepassing van een middel en voert daarvoor een aanvullende analyse op basis van de meetgegevens uit.

Waterbedrijven en middelenfabrikanten

De lijst is vooral van belang voor waterbedrijven en middelenfabrikanten, laat het Ctgb weten. "Waterbedrijven moeten er rekening mee houden bij de kwaliteit van hun waterinname", zegt een woordvoerder. "Fabrikanten van gewasbeschermingsmiddelen waarvan de werkzame stof voorkomt op de lijst moeten bij een toelatingsaanvraag aantonen dat hun middel niet te veel in het water terechtkomt. Dat gaat met modelberekeningen. Hoe vaak wordt het middel gebruikt in de teelt, wat is de concentratie en wat is de te verwachten drift zijn daarbij enkele variabelen."

De lijst met middelen is te vinden op de website van Vewin.