25 november 2019 Meer nieuws

Vertrouwen op laagste punt sinds 2013

De Agro Vertrouwensindex is in het derde kwartaal van 2019 met 4,2 punten gedaald naar een kleine 6 punten. Sinds de start in 2013 stond de index nog niet zo laag.

Vooral melkveehouders en glastuinders waren negatiever dan een kwartaal geleden. Melkveehouders hadden nog niet eerder zo weinig vertrouwen in hun onderneming, al bleef de index net boven het nulpunt. Bij glastuinders is het vertrouwen, ondanks de daling, nog altijd goed te noemen. Pluimvee- en varkenshouders waren iets positiever dan een kwartaal geleden.

Stemming daalt 2,5 punt

De stemmingsindex, die de huidige situatie op land- en tuinbouwbedrijven weergeeft, is in het derde kwartaal van 2019 met 2,5 punten gedaald en staat nu op 16. Alleen onder varkenshouders steeg de index met 14 punten ten opzichte van een kwartaal geleden. Bij akkerbouwers blijft de stemming gelijk en bij andere sectoren is er sprake van een relatief beperkte daling van 2 tot 6 punten. 

Toekomstverwachting negatief

De index over de verwachte toekomstige situatie op het bedrijf daalde voor het eerst sinds het begin van de metingen onder het nulpunt. Meer ondernemers oordelen negatief over hun bedrijfssituatie voor over 2 à 3 jaar dan positief. De index daalde opnieuw met 6 punten en staat na het derde kwartaal op -3 punten. Varkenshouders, melkveehouders en glastuinders werden een stuk negatiever over de middellange termijn. Voor deze drie sectoren daalde de index tussen de 10 en 12 punten. Ook akkerbouwers waren somberder (-4 punten). Pluimveehouders waren, na een sterke daling bij de vorige meting, weer iets positiever (+5 punten). Opengrondstuinders hadden een nagenoeg gelijke mening over de middellange termijnverwachting voor hun bedrijf. 

Wat is de Agro Vertrouwensindex?

Beleidsmakers en politici zijn geïnteresseerd in de stemming van ondernemers in de land- en tuinbouw. Om zo representatief mogelijke informatie te kunnen gebruiken voor de belangenbehartiging, ontwikkelden LTO Nederland, Flynth adviseurs en accountants, en het ministerie van LNV in samenwerking met Wageningen Economic Research een Agro Vertrouwensindex. Dit is een combinatie van de stemmingsindex op dit moment en de verwachting voor over 2 à 3 jaar.

Deze enquête wordt sinds 2013 viermaal per jaar gehouden. De respons was 520 ondernemers in het derde kwartaal van 2019. Op www.agrimatie.nl/agrovertrouwensindex zijn per sector de indexen te vinden.