11 augustus 2020 Meer nieuws

Vertrouwen agrariërs herstelt zich

Het vertrouwen van boeren en tuinders in hun onderneming is in het tweede kwartaal van 2020 weer positief. De Agrovertrouwensindex is met 8 punten gestegen tot +4. In het eerste kwartaal van dit jaar dook de vertrouwensindex voor het eerst sinds de metingen in 2013 begonnen onder nul.

In alle land- en tuinbouwsectoren van de monitor steeg het vertrouwen van boeren en tuinders ten opzichte van een kwartaal eerder, behalve in de varkenshouderij. Het herstel van vertrouwen was het grootst in de opengrondstuinbouw, de glastuinbouw en de melkveehouderij. Bij akkerbouwers en pluimveehouders nam het vertrouwen slechts beperkt toe.

Over de Agro Vertrouwensindex

Beleidsmakers en politici zijn geïnteresseerd in de stemming van ondernemers in de land- en tuinbouw. Om zo representatief mogelijke informatie te kunnen gebruiken voor de belangenbehartiging, ontwikkelden LTO Nederland, Flynth adviseurs en accountants en het ministerie van LNV in samenwerking met Wageningen Economic Research de Agro Vertrouwensindex. Dit is een combinatie van de stemmingsindex op dit moment en de verwachting voor over twee à drie jaar.

Deze enquête wordt sinds 2013 viermaal per jaar gehouden. De Topsector Agro&Food draagt financieel bij aan deze index. De volledige resultaten zijn te bekijken op de website van de WUR.