12 mei 2020 Meer nieuws

Vertrouwen agrariërs bereikt dieptepunt

Het vertrouwen van boeren en tuinders in hun onderneming is in het eerste kwartaal van 2020 sterk gedaald. De Agrovertrouwensindex is met 13,6 punten gezakt naar -4. Voor het eerst sinds de metingen in 2013 begonnen, is de index onder het nulpunt gedaald.

Vooral onder glastuinders, akkerbouwers, melkveehouders en vollegrondstelers daalde het vertrouwen. Het vertrouwen van varkens- en pluimveehouders bleef nagenoeg onveranderd. Dit blijkt uit de Agro Vertrouwensindex van LTO-Nederland, Flynth adviseurs en accountants, het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Wageningen Economic Research.

Stemming daalt sterk

Vooral bij siertelers is de huidige situatie op het bedrijf (stemmingsindex) sterk negatiever beoordeeld dan in het vierde kwartaal van 2019 (-27 indexpunten).

Ook vooruitkijkend naar de komende twaalf maanden zijn boeren en tuinders sterk negatiever dan een kwartaal eerder. De index daalde met 27 punten. Vooral verwacht men dat de opbrengstprijzen zullen dalen  (indexdaling van 52 punten), en de productie zal verminderen (indexdaling van 13 punten). Daardoor zal volgens ondernemers de omzet en winst sterk dalen (indexdaling van respectievelijk 48 en 35 punten). Wel heeft men de verwachting dat de kosten zullen dalen. De index steeg hier bijna 14 punten. De conjunctuurindex die een jaar vooruitkijkt staat in het eerste kwartaal van 2020 op -31 punten. Een kwartaal eerder was dit -4 punten.

Over de Agro Vertrouwensindex

Beleidsmakers en politici zijn geïnteresseerd in de stemming van ondernemers in de land- en tuinbouw. Om zo representatief mogelijke informatie te kunnen gebruiken voor de belangenbehartiging, ontwikkelden LTO Nederland, Flynth adviseurs en accountants en het ministerie van LNV in samenwerking met Wageningen Economic Research de Agro Vertrouwensindex. Dit is een combinatie van de stemmingsindex op dit moment en de verwachting voor over twee à drie jaar.

Deze enquête wordt sinds 2013 viermaal per jaar gehouden. De Topsector Agro&Food draagt financieel bij aan deze index. De volledige resultaten zijn te bekijken op de website van de WUR.