27 november 2020 Meer nieuws

Verrijdbare zonnepanelen tijdelijk op bollenland

Bollen eruit, zonnepanelen erin. Dat is een van de opties waar de Greenport Duin- en Bollenstreek op dit moment onderzoek naar doet. De verrijdbare zonnepanelen maken onderdeel uit van het pakket maatregelen om de tuinbouwsector in deze regio klimaatneutraal te maken.

In het Klimaatakkoord staat dat het agrarische bedrijfsleven in 2050 klimaatneutraal moet produceren. De tuinbouw heeft die datum tien jaar naar voren getrokken. De Greenports, zoals de Duin- en Bollenstreek, nemen het voortouw bij deze ontwikkeling. Daarbij worden verschillende opties onderzocht zoals de bouw van tientallen kleine windmolens. Het onderzoek hiernaar wordt nog dit jaar verwacht.

Waterstof zelf gebruiken

Andere opties zijn energie opwekken uit aardwarmte in het tuinbouwgebied Kloosterschuur-Trappenberg en vergisting van biomassa, zoals bollenafval. Ook het opslaan van eventuele overtollige energie door het omzetten in waterstof is een mogelijkheid. De waterstof kan op de bollenbedrijven zelf worden gebruikt maar ook aan andere sectoren zoals het transport worden geleverd.

Het onderzoek naar verrijdbare zonnepanelen in de Duin- en Bollenstreek is onderdeel van de hele puzzel om de sector energieneutraal te maken. Daarnaast wordt zo voorkomen dat in de nabije toekomst vele hectares grond worden gebruikt voor zonnepanelen.

Velden ingekleurd met zonnepanelen

Andries Middag, programmamanager van de Greenport Duin- en Bollenstreek: “Er worden inmiddels 75 tot 150 hectares ‘ingekleurd’ voor de aanleg van velden met zonnepanelen. Wij zien veel meer in de combinatie met de bollenteelt waardoor de ‘rolkassen met zonnepanelen’ na de oogst op het veld komen te staan. Hoeveel we nodig hebben en wat het opbrengt, wordt nu uitgerekend. We hebben waarschijnlijk verschillende mogelijkheden nodig om de puzzel compleet te maken.”

Zorgen over betaalbaarheid

De plannen zijn inmiddels gepresenteerd aan verschillende telers. De Zilkse bollenteler en woordvoerder namens de KAVB-kring Duin- en Bollenstreek Carl Hulsebosch is positief maar maakt zich ook zorgen over de betaalbaarheid van alle plannen. “Het wordt een gigantische opgave maar we hopen dat we hier uit komen. Belangrijk is dat we nog wel rendabel kunnen telen.”

'Nieuwe trekker kost ook geld'

Andries Middag snapt de zorgen van de telers maar pleit voor een andere benadering. “Investeren in de energietransitie moeten bedrijven toch doen van de overheid. Een nieuwe trekker kost ook geld. Als we nu zorgen dat de energieopwekker ook eigenaar wordt, kan het telers ook wat opleveren. Ik zie het echt als een kans.” De eerste proefinstallatie wordt in 2021 verwacht.