13 oktober 2020 Meer nieuws

Verplichte milieuregistratie en certificering kent nog weerstand

Royal FloraHolland gaat gefaseerd handhaven op de verplichte digitale milieuregistratie en milieucertificering, maar het draagvlak van de Ledenraad hiertoe is maar nipt.

De Ledenraad bleek in een vergadering onlangs niet unaniem in het advies over deze handhaving. Ze vindt dat het exacte moment van het starten met handhaven op milieucertificering mede moet afhangen van de snelheid en mate waarin de handel zich committeert aan gecertificeerd duurzame inkoop.

Stemverhouding

De Ledenraad gaf een positief advies over het stapsgewijs invoeren van het handhavingsbeleid, maar het draagvlak is maar nipt; 54% van de Ledenraadsleden stemden voor, 38% tegen en 8% onthield zich van stemming. Naast dat verschillende Ledenraadsleden hun vraagtekens hebben bij het commitment van de handel werd ook de zorg geuit over de invulling van de randvoorwaarden en of het beleid de marktplaats niet tegen gaat werken.

Fasering op basis van omzet

Omdat met name kleine kwekers die moeite hebben met de verplichting tot digitale milieuregistratie en milieucertificering een uitdaging wordt er een fasering in de handhaving geadviseerd op basis van omzetgrootte. Voor het vaststellen van de omzet is 2019 het referentiejaar. Door de kleinere kwekers meer tijd te geven kunnen zij zich langer oriënteren op de mogelijkheden voor digitale milieuregistratie en milieucertificering. Ook is er meer tijd om naar goedkopere, meer efficiënte oplossingen te zoeken voor de zeer kleine kwekers.

Het advies over fasering

Voor Nederlandse kwekers die een hogere omzet hebben dan €100.000 per jaar start de handhaving op milieuregistratie per 1-1-2021 en de milieucertificering per 1-1-2022. Voor Nederlandse kwekers met omzet tussen €50.000 en €100.000 per jaar, buitenlandse kwekers met omzet boven €50.000 per jaar en alle niet -kwekende aanvoerders, start de handhaving op milieuregistratie en milieucertificering een half jaar later (juli 2021 de milieuregistratie en per juli 2022 de milieucertificering).Voor kwekers die per jaar een lagere omzet draaien dan €50.000 per jaar start de handhaving weer een half jaar later; voor de milieuregistratie 1-1-2022 en voor de – certificering per 1-1-2023.

Naast fasering wordt een stoppersregeling voorgesteld. Dit is een ontheffing van de verplichting voor leden die aangeven te stoppen met aanvoeren per 1/1/2023. Ook is voorzien in enkele bijzondere situaties.

Het definitieve besluit van de directie valt in de week van 19 oktober.