26 juni 2020 Meer nieuws

Vernieuwing Greenport Duin- en Bollenstreek

Greenport Duin- en Bollenstreek heeft een nieuw bestuur, maakt de organisatie zelf bekend. Lisser wethouder Kees van der Zwet is voorzitter. Hij wordt ondersteund door zes andere bestuursleden.

De bestuursleden zijn allemaal verbonden aan het vak. Het gaat behalve Van der Zwet om wethouder Gerard Mosterd van de gemeente Katwijk, onderwijsdirecteur Claudia Chi van drie Wellant Colleges, Anthosvoorzitter Henk Westerhof, directeur Bart Siemerink van Keukenhof, KAVB-kringvoorzitter en hoogheemraadbestuurder Piet van der Poel en gerberakweker Marcel van Vliet.

Tijd en aandacht

Het bestuur trad in april aan. Dat het zich nu kenbaar maakt, komt volgens de organisatie door de coronapandemie. Op het moment dat het bestuur van start ging, brak de pandemie uit en dat vergde veel tijd en aandacht van de nieuwe leden.

Visie richting 2040

Inmiddels ligt er een nieuwe visie, waarin staat dat Greenport de Duin- en Bollenstraat ziet als 'Silicon Valley' van de bollensector. 'Het is nodig om de verschillende spelers in deze sterk verzuilde keten in onze streek meer te verbinden. Het bloembollencomplex moet als open landschap én als productietuin behouden blijven en ingericht worden in overeenstemming met de toekomstige ruimtevraag. In 2040 beheert een klein aantal hightech, exportgeoriënteerde bedrijven met een gesloten kringloop qua energie en grondstoffen het overgrote deel van de ruimte in en de handelsstromen van en naar de Greenport. Op deze bedrijven is handmatige arbeid deels overbodig geworden door het gebruik van precisie(landbouw) technieken en is steeds meer sprake van hoger geschoold personeel, dat graag in deze innovatieve sector werkt', beschrijft het bestuur in de visie. Voorzitter Van der Zwet vat de visie in een video samen.