8 juli 2019 Meer nieuws

Verbindend verklaring in plaats van overheidsnormen

Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wil de Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) graag inzetten in plaats van overheidsnormen, schrijft ze de Tweede Kamer. Schouten vraagt de Raad van State om advies.

In het regeerakkoord is al afgesproken dat uitgezocht zou worden of de AVV behalve voor het verzamelen van onderzoeksgeld ook te gebruiken is voor zogeheten ‘duurzame standaarden’. Via de AVV worden in de land- en tuinbouwsector regels afgesproken, in plaats van opgelegde regels door de overheid. In dat geval is verruiming van de regels nodig, want dat is zowel bestuurlijk als juridisch nog niet geregeld. De AVV zou dan in de plaats komen van normen die door de overheid worden gesteld.

Verbindende voorwaarden van organisaties

Schouten denkt dat het plan een kans maakt, omdat de Europese Gemeenschappelijke Marktordeningsverordening (GMO) de lidstaten erkenning van producentenorganisaties, unies van producentenorganisaties en brancheorganisaties in de land- en tuinbouwsector mogelijk maakt. De GMO maakt ook algemeen verbindende voorwaarden mogelijk, die gelden voor de aangesloten marktdeelnemers.