6 juli 2021 Meer nieuws

Vellekoop: Hogere prijzen voor kassen en grond

Voor glastuinbouwbedrijven zijn de prijzen het laatste half jaar gestegen en dat geldt ook voor de onderliggende grond. Dat meldt Vellekoop Makelaardij – Onteigeningszaken over de onroerendgoedmarkt in het eerste halfjaar van 2021.

Bij een klein aanbod en goede vraag worden op het oog minder courante bedrijven (> 20 jaar oud, oppervlakte < 3 hectare) tegen flink hogere prijzen bemiddeld, aldus Vellekoop, zowel in de groente als in de bloemen/potplanten. De makelaar denkt dat dit komt door de onderliggende grond die zorgt voor voldoende waardevastheid van de investering.

Bij moderne, grotere bedrijven is het koperspubliek een stuk kleiner en zeer specifiek (bijvoorbeeld buren of telers van dezelfde gewassen), maar ook daar is de markt prijshoudend tot licht hogere prijzen.

Duurzaamheid belangrijker

Duurzaamheidsaspecten worden steeds belangrijker in de afwegingen bij verkoper en koper, signaleert Vellekoop. Met name bij de groentebedrijven ziet de makelaar een trek uit de oude glastuinbouwcentra; de grotere groentekassen staan, en komen, in de nieuwe teeltgebieden in Noord-Holland, Zeeland, Flevoland en Noord-Limburg.

Volgens Vellekoop is er onder siertelers een zeer positieve stemming in de onroerendgoedmarkt, wat zich uit in onder andere verdere uitbreiding, maar ook investeringen op het eigen bedrijf.

Weinig nieuwvestiging

Opvallend is dat nieuwvestiging of reconstructie niet zo veel plaatsvindt. Dat uitbreiding meer plaatsvindt door aankoop van bestaande bedrijven komt onder meer door (te) lang vergunningstraject bij nieuwbouw, stijgende nieuwbouwkosten, voordelen overname bestaand personeelsbestand en directe deelname in de goede afzetmogelijkheden.

Locaties waar glastuinbouw wordt getransformeerd naar woningbouw blijven in prijs achter in vergelijking met de gestegen huizenprijzen. Redenen hiervoor zijn onder andere het grote aandeel sociale woningbouw in het programma en de hoge financiële afdrachten aan de gemeente.