15 oktober 2021 Meer nieuws

Veilig en gezond werk voor uitzendkrachten

LTO Nederland, Glastuinbouw Nederland, FNV, Doorzaam en Stigas hebben donderdag 14 oktober hun handtekening gezet onder de intentieverklaring ‘Uitzendkrachten werken veilig’.

Deze partijen vinden dat iedereen in de land- en tuinbouw veilig en gezond moet kunnen werken, ook uitzendkrachten. De campagne loopt tot eind 2022. Doel is om middels verschillende activiteiten de veiligheid en gezondheid van uitzendkrachten in de land- en tuinbouw te verbeteren.

Aard van het werk

Uitzendkrachten verdienen volgens de ondertekenaars specifieke aandacht. Door de aard van het werk dat zij verrichten hebben zij vaak te maken met ongevallen, lichamelijke belasting en blootstelling aan stoffen. Daarnaast hebben internationale uitzendkrachten door hun geringe kennis van de Nederlandse taal moeilijker toegang tot belangrijke informatie en ondersteuning gericht op veilig en gezond werken, melden de organisaties.

Onduidelijkheid over rechten en plichten

Verder laten ze weten dat het door de complexe verantwoordelijkheidsverdeling tussen de inlener, het uitzendbureau en de uitzendkracht niet altijd duidelijk wat de rechten en plichten zijn van partijen als het gaat om de zorg voor veilige en gezonde werkomstandigheden voor uitzendkrachten.

‘Er zijn nog stappen te zetten’

“Vrijwel alle ondernemers vinden goede werkomstandigheden belangrijk en investeren daar dagelijks in”, benadrukt Eric Douma, portefeuillehouder Ondernemerschap en Onderwijs bij LTO Nederland. “Er gaat heel veel goed. Maar er zijn ook nog stappen te zetten. Als ondertekenaars zetten wij ons in voor betere werkomstandigheden voor uitzendkrachten en ondersteunen wij onze achterban hierbij.”

Extra slagkracht

“Met deze intentieverklaring slaan inleners, uitzendkrachten en uitzendbureaus de handen ineen. Daarmee creëren we extra slagkracht” aldus Jurriën Koops, voorzitter Doorzaam en tevens voorzitter van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU). “We gaan de kennis van inleners, uitzendkrachten en uitzendbureaus over hun rechten en plichten bevorderen. En hen ondersteunen met advies, voorlichting en activiteiten.”