15 januari 2021 Meer nieuws

Veel minder overtredingen bij bolontsmetting

Bij de controle van bloembollenbedrijven op de regels van het ontsmetten vorig jaar heeft Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier in Noord-Holland vanuit de auto veel minder overtredingen geconstateerd dan andere jaren.

De controleurs konden vanwege de coronamaatregelen alleen vanuit hun auto het erf en de omgeving van de bedrijven bekijken. In oktober en november vorig jaar controleerden medewerkers van het HHNK (het gebied boven het Noordzeekanaal) circa 500 bloembollenbedrijven en keken of dat er tijdens het ontsmettingsproces geen resten van gewasbeschermingsmiddelen via het erf in de sloot terecht kwamen.

Omdat de toezichthouders het erf niet konden betreden, zijn er dit jaar minder overtredingen waargenomen, zo blijkt uit navraag bij het schap. ‘Het aantal geconstateerde overtredingen is veel lager dan normaal en niet te vergelijken met andere jaren. Normaal gesproken is er van circa 15% van de bevindingen een bepaalde mate van overtreding', aldus het schap.

Vijf overtredingen

Dit keer bleef het bij vijf overtredingen, waarvoor in één geval een proces-verbaal is opgemaakt. De andere vier bollenkwekers kregen een schriftelijk waarschuwingen. Het ging om overtredingen zoals wit uitgeslagen bollenkisten op het erf waaruit gewasbeschermingsmiddelen kunnen lekken, opslag van bloembollenafval te dicht bij de slootkant, lozing vanuit opvangput op het erf en bespuiting in teeltvrije zone langs de sloot.