20 maart 2020 Meer nieuws

Veel broeiers acuut in de problemen

Flynth heeft het volgens bloembollenadviseur Hans Tesselaar razenddruk om klanten te adviseren over het opvangen van de financiële klappen door de corona-crisis. “Broeiers zijn veelal acuut in de problemen gekomen, voor de bollenkwekerij is het nog koffiedik kijken hoe groot de impact zal zijn.”

De eerste stap die kwekers kunnen zetten, is hun aflossingsverplichtingen van hun leningen uitstellen. Banken kunnen dit uitstel geven tot maximaal 6 maanden. Tesselaar: “Dit uitstel wordt door de banken nu heel snel verleend.” Hij geeft aan dat banken wel andere werkwijze hanteren. Zo moeten ondernemers die bij de Rabobank zitten, zelf actie ondernemen. Via een link op de website van de bank moeten ze uitstel van hun aflossingen aanvragen. “ABN Amro doet het precies andersom; die geeft ondernemers automatisch uitstel. Willen ondernemers dat niet, dan moeten ze zelf contact opnemen met deze bank.” Dit laatste moet uiterlijk 31 maart gebeurt zijn.

Nog onduidelijkheid over aanvullende leningen

Verder kijkt Tesselaar al met klanten naar aanvullende leningen onder staatsgarantie om zo de liquiditeit van de rekening courant op orde te krijgen. Immers het uitstel van de aflossingsverplichtingen zal voor het merendeel van de bedrijven echt niet voldoende zijn. Vooral in de broeierij zijn er acute problemen. Hoe de aanvullende leningen er precies uit gaan zien, is nog niet duidelijk, aldus Tesselaar. "Maar dat zal zeer waarschijnlijk gaan geschieden onder de voorwaarden die er nu al zijn bij verstrekkingen van leningen met borgstelling vanuit de overheid."

Grote omzetverliezen in broeierij

Vooral in de broeierij zijn de acute problemen groot. “Vanaf de tweede week van maart kampen zij met een stuk lagere omzet en de verwachting is dat de rest van het seizoen, dat normaal tot en met half april/half mei loopt, ook verloren is. De omzetverliezen per bedrijf variëren van ettelijke tienduizenden euro tot veelvouden hiervan. De grootste bedrijven hebben vaak ook een grotere aflossingsverplichting." Tesselaar verwacht niet dat bedrijven die al in zwaar weer verkeerden, gebruik kunnen gaan maken van aanvullende leningen onder staatsgarantie. “Alleen bedrijven die in de kern gezond zijn, komen daarvoor in aanmerking.”

Verder heeft Flynth al haar klanten geïnformeerd over de mogelijkheid van tijdelijke WW. "Zodra de aanvragen gedaan kunnen gaan worden, zullen we dit ook gaan doen." Het accountants- en adviesbureau zal haar klanten actief blijven informeren zodra ze nieuwe relevante informatie heeft van overheid en banken.