10 september 2019 Meer nieuws

Vattenfall wil zonnepanelen en gewas op perceel

Energiemaatschappij Vattenfall (voorheen Nuon, red.) wil zonne-energie combineren met agrarisch gebruik van grond. In potentie zou van alles onder de zonnepanelen kunnen groeien, maar Vattenfall kijkt naar gewassen die niet te hoog groeien. Dat maakt het bedrijf bekend. 

Vattenfall zoek samenwerking met kennisinstellingen om het dubbel gebruik van grond testen in de praktijk. "We horen regelmatig van agrariërs, politici en natuurorganisaties dat zij het zonde vinden om landbouwgrond in te zetten voor zonneparken. Door te onderzoeken of we zonneparken ook kunnen combineren met landbouw, willen we de acceptatie van onze zonneparken in de omgeving vergroten", stelt Margit Deimel, directeur Grootschalig Zon bij Vattenfall.

Opbrengst perceel verdubbelen

Vattenfall wil het effect op de gewassen en worden de technische consequenties in kaart gebracht. Door dubbel gebruik te maken van de schaarse landbouwgrond in Nederland kan de opbrengst van een perceel bijna verdubbelen, denkt het energiebedrijf. "Van 100 procent opbrengst van alleen landbouw of alleen zonnepanelen op een perceel, verwachten we dat de omzet naar 160 procent kan als je beide opties combineert. Maar het moet wel haalbaar zijn en we moeten daarbij ook zelf een afweging kunnen maken of het uitvoerbaar is", aldus Deimel.