20 januari 2020 Meer nieuws

Vasteplantenkwekers op één lijn over recyclebare pot

Vasteplantenkwekers willen overschakelen op een zo donker mogelijke, grijze, recyclebare pot, die gegarandeerd en gecertificeerd detecteerbaar is. Dat is de uitkomst van een bijeenkomst van de Cultuurgroep Vaste Planten op 15 januari.

Tijdens bijeenkomst discussieerden vasteplantenkwekers en pottenproducenten over de detecteerbare en recyclebare P9-pot voor de toekomst. Kwekers vinden het belangrijk dat alle potten 100 procent recyclebaar zijn. Daarbij gaat de voorkeur uit naar carbonvrij materiaal dat wel tot 500 keer hergebruikt kan worden. Ook de lichtdichtheid is een aandachtspunt aangezien lichtinval invloed kan hebben op de wortelontwikkeling.

Lichtgrijze pot

In de toekomst kan worden overgeschakeld naar lichtgrijs kunststof omdat dit nog vaker te recyclen is. De cultuurgroep verwacht dat een en ander tot een kleine prijsverhoging zal leiden, die zal worden doorberekend aan de afnemers.