15 november 2022 Meer nieuws

Vaste plantenkwekers gaan uitspoeling meten

Vaste plantenkwekers in de Duin- en Bollenstreek gaan meten hoeveel stikstof er in de bodem zit en hoeveel stikstof en fosfaat in het drainwater of grondwater aanwezig is. Doel is beter zicht krijgen op uitspoeling en de eventueel te nemen maatregelen hiertegen.

Donderdag 10 november kwamen vaste plantenkwekers uit de Duin- en Bollenstreek op initiatief van de LTO Cultuurgroep vaste planten bij elkaar om te praten over de impact van de komende stikstofregels voor hun bedrijf. Er is daarbij gesproken over de te nemen maatregelen om emissie van fosfaat en stikstof te beperken.

Maar om te weten wat het effect is van maatregelen is het in eerste instantie belangrijk te weten hoeveel emissie er daadwerkelijk is. Daarom is afgesproken dat de hoeveelheid stikstof in de bodem en de hoeveelheid stikstof en fosfaat in het drainwater, danwel grondwater, wordt gemeten.

De komende maand zullen monsters worden genomen. De resultaten worden in de groep besproken. Het zal met name interessant zijn hoe eventuele verschillen ontstaan.

Als er nog andere belangstellenden zijn in de Duin- en Bollenstreek, dan kunnen ze nog meedoen. Aanmelden bij Aad Vollebregt: vollebregt@vandereep.org.