7 februari 2020 Meer nieuws

Vaste planten als oplossing voor klimaatverandering

Perennial Power, het promotieorgaan voor de vasteplantensector, probeert met specifieke informatie over vaste planten en hun oplossend vermogen voor extreem weer de institutionele markt warm te maken voor aankoop.

Volgens de club hebben bepaalde vaste planten eigenschappen waarmee onder andere gemeenten kunnen inspelen op het veranderende klimaat dat steeds extremer wordt. Zo is er sprake van meer droogte, hogere gemiddelde temperaturen en zijn er meer piekneerslagen.

Waterbergend vermogen

Vaste planten vangen een deel van de neerslag op en voeren die af naar de bodem. Doordat het regenwater beter in de bodem kan trekken, ontstaan minder snel plassen en wordt het riool minder belast, aldus Perennial Power. Ook verdampen vaste planten water: hoe groter het bladoppervlak, hoe meer verdamping.

Verder wijst het promotieorgaan op het effect dat vaste planten hebben op het hitte-eilandeffect: dat is als de temperatuur in een stedelijk gebied gemiddeld hoger is dan in het omliggende landelijk gebied. Door het gebruik van vaste planten wordt het effect kleiner: bij meer groen loopt de omgevingstemperatuur minder hoog op.

Welke planten?

Perennial Power stelt een aantal vaste planten voor om de weersextremen deels mee op te vangen. Zo kunnen vaste planten zoals brandkruid (Phlomis), Rudbeckia en kattenkruid (Nepeta) heel goed droogte doorstaan, iets was in de zomer vaker voor zal komen. Ook bepaalde siergrassen, zoals de Japanse zegge (Carex morrowii) en zegge (Carex foliosissima), zijn planten die langdurig goed zonder water kunnen. Ook zijn er veel vaste planten die grote verschillen verdragen in vochtgehalte van de bodem, zoals de gewone kattenstaart (Lythrum salicaria).

Foto: iVerde