20 september 2019 Meer nieuws

Varb past bestuursstructuur aan

Met ingang van september 2019 past Varb haar bestuursstructuur aan. In het vervolg bestaat een deel van het bestuur uit deelnemers of belanghebbenden van Varb.

Varb wordt geëxploiteerd door Stichting Beurshal, een stichting zonder winstoogmerk die wordt bestuurd door vakgenoten. Het vijfkoppige bestuur bestond uit afvaardigingen vanuit de dragende organisaties LTO, Anthos en KVBC. Hier wordt nu van afgestapt.

De nieuwe structuur

Er is nu gekozen voor één bestuurslid vanuit Anthos en één vanuit LTO vakgroep Bomen, Vaste Planten en Zomerbloemen. De drie overige zetels in het bestuur worden ingevuld door personen die deelnemer zijn van Varb of belanghebbend zijn. Bij de aanstelling van een nieuw bestuurslid wordt gevraagd naar bepaalde kwaliteiten die de persoon als bestuurder kan inbrengen. Zo kunnen nieuwe bestuursleden bijdragen aan de ambities die Stichting Beurshal met Varb heeft.

Over Varb

Varb is het online handelsplatform voor buitengroen. Sinds april dit jaar is het mogelijk om bloembollen via Varb in te kopen.