6 mei 2021 Meer nieuws

Van Nieuwkoop verlaat BKD

Peter van Nieuwkoop, hoofd van de afdelingen Keuring & kwaliteit en Laboratorium, vertrekt na vijf jaar bij BKD. Per 1 juli 2021 gaat hij in dienst bij Naktuinbouw. Daar volgt hij op 1 augustus Ron Bleijswijk op als hoofd Keuringen.

In 2017 startte Van Nieuwkoop als hoofd van de afdeling Keuring & kwaliteit. In 2018 werd hij tevens hoofd van het laboratorium. Hij is onder andere betrokken geweest bij de bouw van het nieuwe laboratorium en heeft zich ingezet voor de digitalisering van de keten en horizontaal toezicht in de export. Daarvoor werkte hij zeventien jaar in verschillende functies bij Royal FloraHolland.

De posities die Van Nieuwkoop binnen BKD vervulde worden (tijdelijk) intern waargenomen.

Bleijswijk met pensioen

Per 1 augustus stopt Ron Bleijswijk, omdat hij met pensioen gaat. Hij werd in 2010 hoofd Keuringen en nam toen de keuringswerkzaamheden van directeur John van Ruiten over. Bleijswijk zette in de afgelopen elf jaar onder meer zijn schouders onder de optimalisatie van de  organisatiestructuur en nieuwe teamindeling en de introductie en gebruik van mijnNaktuinbouw als portal voor keuringsaangifte en verwerking keuringsrapportages. Daarnaast speelden de voorbereiding en invoering van de Plantgezondheidsverordening en de opzet van Brexit-keuringen een
belangrijke rol.