11 november 2020 Meer nieuws

Van der Tak voorzitter LTO Nederland

Sjaak van der Tak is 10 november tot voorzitter van LTO Nederland benoemd. De ledenraad ziet in Van der Tak een 'verbinder'. De glastuinbouwman volgt Marc Calon op, die in mei terugtrad wegens gebrek aan draagvlak bij de achterban.

"Nederland mag ongelofelijk trots zijn op onze sterke en wereldwijd geroemde land- en tuinbouwsector. Ons ondernemerschap is ingebed tot in de haarvaten van de samenleving en met onze innovatiekracht zijn we altijd onderdeel van de oplossing. Boeren en tuinders hebben Nederland groot gemaakt. Door de verbinding te zoeken – als boeren en tuinders onderling, maar óók met onze ketens, maatschappij en politiek – blijven we werken aan een sterk agrarisch Nederland. Ik ben vereerd daar een bijdrage aan te mogen leveren,” zegt Sjaak van der Tak.

Uitdagingen

De nieuwe voorzitter ziet diverse uitdagingen voor de sector: "Op verschillende beleidsdossiers, van stikstof tot gewasbescherming, is de onzekerheid groot. En daarmee de onzekerheid over de toekomst, over onze ruimte om te ondernemen. Voor het bedrijf, voor de volgende generatie. Dat maakt het des te belangrijker om samen te werken. Aan financieel gezonde bedrijven, aan verantwoord ondernemerschap, aan maatschappelijk draagvlak. Ik verheug me er op daar met onze leden het gesprek over aan te gaan!"

Verbinder

Wim Bens (ZLTO), Dirk Bruins (LTO Noord) en Léon Faassen (LLTB) vormden als bestuursleden van LTO Nederland samen met een delegatie uit de Ledenraad de vertrouwens- en begeleidingscommissie: “De leden van LTO waren in de enquête over de nieuwe voorzitter helder: er is behoefte aan een verbinder die weet wat er speelt bij ondernemers in de agrarische wereld, iemand met hart voor de zaak die zich assertief inzet voor een toekomstbestendige sector. Met zijn bestuurlijke ervaring en netwerk, maar vooral zijn passie voor het ondernemerschap in de land- en tuinbouw, weten we zeker dat het voorzitterschap van LTO Nederland Sjaak op het lijf is geschreven."

Glastuinbouw Nederland

Met de benoeming van Van der Tak voor de komende drie jaar, moet Glastuinbouw Nederland op zoek naar een nieuwe voorzitter. De afgelopen drie jaar was Van der Tak bezig met onderhandelingen rondom het Klimaatakkoord en het Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming. Daarvoor was hij dertien jaar burgermeester van tuinbouwgemeente Westland en acht jaar wethouder in Rotterdam.