30 maart 2021 Meer nieuws

Vakbonden akkoord met eindbod cao Open Teelten

De achterbannen van vakbonden CNV Vakmensen en FNV zijn vandaag akkoord gegaan met het eindbod dat werkgevers deden voor de cao Open Teelten. Dit laten Henry Stroek van CNV Vakmensen en Leo van Beekum van FNV desgevraagd aan Greenity weten.

De werkgevers, LTO, NFO, Anthos en KAVB, kwamen op 15 maart  met een eindbod. Het representativiteit cijfer van de werkgevers is iets meer dan 65 procent.

De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 maart 2021 tot 1 maart 2023. Per ingang van de eerstvolgende betaalperiode na totstandkoming cao-akkoord worden de lonen met 2% verhoogd en dit gebeurt nog eens per 1 juli 2022.

Voor 4.000 werkgevers en 44.000 werknemers

Nadat het ministerie van Sociale Zaken de cao Algemeen verbindend heeft verklaard (AVV) geldt deze cao voor 4.000 werkgevers en 44.000 werknemers. Van deze werknemers werkt ongeveer 16 procent van in de bollensector, 33 procent in de boomkwekerij, 15 procent landbouw en 36 procent in de tuinbouw.

Verandering in zondagtoeslag doet pijn

Stroek van CNV Vakmensen geeft aan dat met name de verandering in de zondagtoeslag toch bij een deel van zijn achterban pijn doet. Stroek: “Nog niet zozeer vanwege het geld, maar wel het idee dat de zondag als een als gewone werkdag wordt gezien, ook in die situaties waar er geen noodzaak tot werken is. Is er nog wel eens een rustdag vragen veel leden zich dan ook af.” Zo'n driekwart van de leden van CNV Vakmensen staat achter het eindbod. Van Beekum laat weten dat een kleine meerderheid akkoord is gegaan met het eindbod.

Met de nieuwe cao komt een einde aan de verlengingsperiode van de voorgaande cao; eind februari 2020 werd de cao verlengd en dit jaar nog eens.

In Greenity nr 89 staat een verhaal over het eindbod cao Open Teelten.