4 oktober 2019 Meer nieuws

Utilysys komt met model Retourfust Reglement

Stichting Utilysys heeft in samenwerking met EVO-Fenedex een model Retourfust Reglement opgesteld. Dit is een hulpmiddel voor bedrijven die kratten, zoals de Utilysyskratten, na gebruik retour willen laten komen.

Het reglement is opgesteld omdat in de algemene verkoopvoorwaarden meestal geen rekening wordt gehouden met retourfust. De stichting Utilysys kreeg de laatste tijd van partijen die interesse hebben in de klapkrat vaak de vraag hoe de fustadministratie dan geregeld kan worden.

In het model Retourfust Reglement staan de voorwaarden die tussen leverancier en klant kunnen worden afgesproken. Met het voorbeeld-reglement kan de eigenaar zelf de afspraken formuleren en toevoegen aan de verkoopvoorwaarden en offerte.

Afspraken vastleggen

In het reglement staan verschillende afspraken. Zo moeten er duidelijke afspraken worden gemaakt over wie eigenaar is van de krat, wie de kosten van transport betaalt, hoe en wanneer de kratten uiterlijk terugkomen, wat de statiegeldafspraken kunnen zijn en wat de afspraken zijn als de kratten niet terugkomen of als ze beschadigd zijn.

Zowel voor kweker als exporteur

In de meest voorkomende situatie is de handelaar/exporteur eigenaar van de Utilysys-kratten of andersoortige retourkratten. Deze partij organiseert het retourtransport van lege kratten om zijn afnemer te ontzorgen. Door gebruik van de algemene termen koper en verkoper in het model Retourfust Reglement kan dit reglement echter ook gebruikt worden bij de aankoop door de handelaar van de producten bij de teler. Het woord 'koopovereenkomst' kan in dit reglement dus zowel de order tussen handelaar en zijn afnemer zijn als ook het koopbriefje tussen de handelaar en de teler. Aan beide overeenkomsten kunnen de overeengekomen voorwaarden voor retourfust worden gehecht.

Geïnteresseerde ondernemers kunnen het model Retourfust Reglement krijgen door een email te sturen naar Utilysys. Het model Retourfust Reglement is gratis te verkrijgen.