6 november 2018 Meer nieuws

Update lijst China-export vier keer per jaar mogelijk

Anthos adviseert kwekers-exporteurs die van plan zijn lelie- en/of tulpenbollen te exporteren naar China er rekening mee te houden dat zij bijtijds op de lijst van China-exporteurs vermeldt moeten staan. De NVWA moet die namelijk vooraf overleggen aan China. 

Deze lijsten met namen van bedrijven worden door de NVWA op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober toegestuurd aan de Chinese NPPO. Elk kwartaal wordt deze lijst dus geactualiseerd. Staan de namen van kwekers-exporteurs of exporteurs niet op de actuele lijst vermeldt, dan mogen zij ook geen partijen naar China exporteren en moeten zij dus wachten met exporteren op de mogelijkheid om het volgende kwartaal op de lijst te staan. De schrijfwijze van de namen van de bedrijven zoals die op deze China-lijst staan, moet overigens precies ook zo gebruikt worden als op het fytocertificaat, laat Anthos weten.

Verandering

Tot op heden konden bedrijven na hun aanmelding voor de China-lijst direct ook starten met de export van tulpen en lelies. Dat gaat dus niet meer. Bedrijven die nog niet op de lijst staan en toch willen starten met export van tulp en/of lelie moeten zich dus op tijd aanmelden als China-exporteur. Anthos adviseert daarom bedrijven die in de toekomst verwachten te starten met export van tulpen of lelies zich alvast aan te melden. Immers, wanneer bedrijven eenmaal op de lijst staan, blijven ze daar op staan.

De lijst van China-exporteurs vloeit voort uit het bilaterale protocol dat voor deze twee bolgewassen met China is afgesloten, aldus Anthos.