12 juli 2019 Meer nieuws

Uitstel trekkerkenteken door talmen parlement

Invoering van het trekkerkenteken lukt niet meer voor 20 mei 2020. Dat maakt verkeersminister Cora van Nieuwenhuizen bekend via antwoorden op vragen van de Tweede Kamersfracties over de kenteken- en apk-plicht voor snelle land- en tuinbouwmachines. De voorbereiding in Nederland duurt te lang.  

De uiterste datum voor de invoering van de apk-plicht is inmiddels verstreken, schrijft Van Nieuwenhuizen in haar nota aan de Tweede Kamer. 'Nederland kan dus niet meer tijdig implementeren, maar zal alsnog zo snel mogelijk tot implementatie moeten overgaan.' Onduidelijk is wanneer de plicht dan wel ingaat.

Nieuwe deadline niet gehaald

De aanpassing van de wet- en regelgeving had op 20 mei 2017 klaar moeten zijn, om 20 mei 2018 in te gaan. Op die manier hadden de Rijksdienst voor het Wegverkeer, de mechanisatie- en de land- en tuinbouwsector een jaar om zich voor te bereiden op de invoering van de APK en de registratie van onder meer snelle trekkers. Toen duidelijk werd dat het niet lukte, is een nieuwe deadline gesteld: 20 mei 2020. Inmiddels is helder dat die ook niet wordt gehaald.

Tik op de vingers

Nederland is door de Europese Commissie al schriftelijk op de vingers getikt vanwege de vertraging. Mocht Nederland er niet in slagen de plicht tijdig in te voeren, dan kan de Europese Commissie Nederland voor het Europees Hof dagen wegen het niet naleven van de Europese regels.