18 december 2020 Meer nieuws

Uitstel aflossing Tozo

Zelfstandige ondernemers heben zes maanden extra gekregen om de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) af te lossen. De regeling is namelijk een lening. Aanvankelijk gold 1 januari als startdatum voor het aflossen.

Staatssecretaris Sociale Zaken Bas van ’t Woud geeft uitstel, omdat blijkt dat 1 januari voor veel ondernemers niet haalbaar is. Aflossingsdatum is nu 1 juli 2021. Alle Tozo-leningen vallen onder de uitstelregeling, wanneer deze is aangevraagd maakt niet uit. De rente wordt ondertussen stilgezet. Ook is de aflossingstermijn opgerekt van drie jaar naar 3,5 jaar.

Inkomensondersteuning

De teller stond begin december op 65.000 aanvragen voor de Tozo. In 61.000 gevallen gaat het om  inkomensondersteuning, de rest bestaat bedrijfsleningen.