19 maart 2019 Meer nieuws

Uitstel aanvragen bij EU voor Brexit

De Britse premier Theresa May had nog het plan om nogmaals te stemmen over haar ongewijzigde Brexit-deal. Daar heeft parlementsvoorzitter John Bercow een stokje voor gestoken. Zo is het alleen mogelijk om te stemmen over de Brexit-deal als er ‘substantiële wijzigingen’ zijn.

Bij de tweede stemming waren er nieuwe documenten toegevoegd aan de Brexit-deal. Deze mogelijke derde ronde niet. Bercow verwijst naar de parlementaire precedenten, die teruggaan tot 1604. Hierin staat dat een voorstal dat al afgewezen is, niet in dezelfde zittingsperiode opnieuw in dezelfde vorm beoordeeld kan worden. Een andere formulering of een spitsvondigheid volstaat niet. Bercow had de regering vooraf niet geïnformeerd.

Verzoek om uitstel indienen.

Als May het plan om uit de Europese Unie (EU) te stappen niet substantieel kan aanpassen, is een volgende stemming van de baan en zal May zich moeten melden bij de EU met het verzoek tot uitstel. De Brexit-deadline is nu nog 29 maart. Naar verluidt zal er uitstel gevraagd worden tot 30 juni.

Toch ‘ja’ stemmen

De eerste deal is 15 januari weggestemd door het Britse Lagerhuis. De tweede stemming was 12 maart. Het verschil tussen de partijen was de eerste keer 230 stemmen. De tweede keer was het verschil kleiner, namelijk 149. May wilde het tweede plan nogmaals indienen, omdat ze dacht dat een aantal parlementsleden bij nader inzien toch ‘ja’ zouden stemmen.

Voorbereiding vanuit Nederland

Uit de Brexit Barometer van de Kamer van Koophandel (KVK) blijkt dat het percentage van goed voorbereide ondernemers die zaken doen met het Verenigd Koninkrijk stijgt. Zo is momenteel 28% goed voorbereid op de Brexit. Daarnaast is 55% enigszins voorbereid en 17% niet tot niet goed. Uit de Barometer komt ook naar voren dat de helft van de ondernemers (45%) geen plan heeft gemaakt of maatregelen heeft getroffen voor een 'no deal'-scenario.

Hamsteren voor de Brexit

Van de ondernemers die in enige of grote mate een plan hebben gemaakt of maatregelen hebben getroffen geeft bijna de helft (46%) aan extra voorraden aan te houden. 52% van de ondernemers doet dit niet en 2% geeft aan het niet te weten. 39% houdt een ‘Brexit-buffer’ aan in Nederland, 13% (ook) in het Verenigd Koninkrijk en 6% (ook) in een ander land.