16 april 2021 Meer nieuws

Uiterlijke opgebruiktermijn mancozeb bekend

De uiterlijke aflever- en opgebruiktermijn voor middelen met de werkzame stof mancozeb is bekend. Verkopen is toegestaan tot 4 november 2021, gebruiken tot 4 januari 2022.

Dit is te lezen in de toelatingendatabank van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb).

Via toelatingendatabank te zien

Wie via de toelatingendatabank zoekt op de werkzame stof ‘mancozeb’, ziet dat vele toelatinghouders een aanvraag hebben ingediend tot intrekking van het middel. Op 9 april zijn deze verzoeken goedgekeurd en zijn de uiterlijke aflevertermijn en opgebruiktermijn bekend gemaakt.

Respijt tot uiterlijk 4 januari 2022

In het besluit van verschillende aanvragen voor intrekking van middelen, is te lezen dat de einddata voor respijt voor de aanvragen zo gelijk mogelijk worden gehouden. Op Europees niveau zijn de belangen van producenten en gebruikers afgezet tegen de mogelijke risico's van de werkzame stof mancozeb. De meeste aanvragers vroegen om een aflever- en opgebruiktermijn tot 4 januari 2022. Dat laatste is gehonoreerd. Artikel 4 van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/2087 stelt dat 'lidstaten respijt mogen verlenen tot uiterlijk 4 januari 2022.’

Afleverstop eerder

Het Ctgb heeft de aflevertermijn voor de hele groep beperkt tot het einde van het gebruikseizoen 2021, omdat in het Europese besluit staat dat het overgrote deel van het gebruik voor de onbedekte teelten geldt en dat het middel niet (veel) meer gebruikt wordt na oktober. Om het legaal afvoeren van restanten product mogelijk te maken is twee maanden uitgetrokken.

Voorbeelden van ingetrokken middelen

Enkele voorbeelden van de ingetrokken middelen zijn Penncozeb SC, Tridex 80 WP en HF Mancozeb DG van fabrikant UPL Holdings Coöperatief U.A. uit Breda. Fythane DG, Avtar 75 NT, Milcozeb DG van fabrikant Indofil Industries uit Amsterdam. Een laatste voorbeeld is APN Mancozeb 75% van fabrikant Agro Protection Nunspeet uit Nunspeet.

Verbod op mancozeb

Dat fabrikanten geen verlenging hebben aangevraagd of een aanvraag tot intrekking van het middel hebben ingediend, komt omdat fungicide mancozeb wordt verboden op de Europese markt. Een exacte einddatum was eerder nog niet bekend. Eurocommissaris Stella Kyriakides drong eind 2020 aan om alle toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen met mancozeb met spoed van de markt te halen.