26 juli 2019 Meer nieuws

Meer bloembollentelers met uitbreidingsplannen

Het percentage bloembollentelers dat wil uitbreiden is in 2018 met ruim 13% gestegen. In 2017 was 14,5% bereid om uit te breiden, eind 2018 is dit 27,6%. Het percentage stoppers daalt licht.

Dat blijkt uit de jaarlijkse BloembollenScanner van AgriDirect die eind 2018/begin 2019 heeft plaatsgevonden. Gedurende deze periode werden tijdens een telefonische inventarisatie ca. 850 Nederlandse bloembollentelers benaderd om vragen te stellen over onder andere hun bedrijfsactiviteiten, investeringsplannen en toekomstintenties.

Uitbreiders bijna verdubbeld

In de periode 2013 t/m 2015 zag AgriDirect een stijgende trend bij het percentage uitbreiders. In 2016 werd deze trend doorbroken. Dit jaar slaan de bloembollentelers opnieuw de weg omhoog in wat betreft uitbreidingsplannen. In totaal geeft 27,6% aan het bedrijf uit willen breiden/op te laten volgen. Het percentage uitbreiders is met 37,8% het hoogste bij hyacintentelers. De lelietelers zijn met 24,6% het minst bereid om hun bedrijf uit te breiden.

Percentage stoppers daalt licht

Het percentage stoppers daalt licht in 2018 ten opzichte van 2017 (0,8%). Het aantal bedrijven dat wil stoppen of langzaam wil afbouwen is het hoogst bij de tulpentelers (5,7%). De bloembollentelers met de minste beëindigingsplannen bevinden zich onder de hyacintentelers (2,2%).

Stijging percentage opvolgers

In totaal rekent 34,5% van de Nederlandse bloembollenbedrijven op een opvolger. Daarmee ligt het percentage iets hoger dan in 2017 (33,2%). Op 15,9% van deze bedrijven staat een opvolger klaar om het stokje over te nemen, op 18,6% van de bedrijven is de opvolger reeds in de maatschap opgenomen. Uit deze cijfers blijkt dat het percentage opvolgers de laatste jaren relatief stabiel is gebleven.

'In de tulpen is de teneur overwegend positief'

René le Clercq, voorzitter van ketenorganisatie KAVB: “We herkennen een aantal trends uit het onderzoek. De leliemarkt is op dit moment ingewikkeld. Dat zien we terug in een dalend areaal en aan de terughoudendheid van de lelietelers. De helft van onze sector bestaat uit tulpen en daar is de teneur overwegend positief. Het aantal snijtulpen groeit al jaren. We verwachten dat die groei komende jaren doorzet."

Voor een aantal teelten, waaronder de hyacinten, is de markt al een aantal jaar stabiel, geeft Le Clercq aan. "Dat biedt vertrouwen voor de ondernemers van vandaag om hun bedrijf voort te zetten en voor de ondernemers van morgen om het bedrijf over te nemen. Onze sector kan alleen bestaan op basis van rendabele bedrijven maar ook van jonge ondernemers die zin hebben om het bedrijf over te nemen. Daarom zijn we blij dat het onderzoek ook op dat gebied een positieve trend laat zien.”