3 januari 2020 Meer nieuws

Uitbreiding energiesubsidies in 2020

Het kabinet zet extra in op innovatie om bij te dragen aan het realiseren van 49% CO2-reductie in 2030 ten opzichte van 1990. Hiertoe worden de subsidiemogelijkheden voor energie-innovaties uitgebreid.

Er komt een nieuwe regeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatiebeleid (MOOI), de regeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) wordt opengesteld voor projecten met een looptijd van maximaal vier jaar en de Hernieuwbare Energieregeling (HER) wordt verlengd tot en met 2023.

Meer informatie

Meer informatie over Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI), Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) en Hernieuwbare Energieregeling (HER) is te vinden op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Lees de Kamerbrief over de gewijzigde energiesubsidies op de website van Rijksoverheid.