1 oktober 2019 Meer nieuws

Uitbreiding doppenlijst

De Technische Commissie Techniekbeoordeling (TCT) heeft de lijst driftreducerende doppen (DRD) aangepast. Er zijn doppen toegevoegd en een aantal doppen is in een andere klasse ingedeeld. 

Het gaat om de deze aanpassing: 

  • Agrotop AirMix 110-04: spuitdruk DRD-klasse 75% aangepast.
  • Agrotop AirMix 110-05: spuitdruk DRD-klasse 75% aangepast.
  • Agrotop Turbodrop TDXL 110-05: spuitdruk DRD-klasse 75% en 95% aangepast.
  • Agrotop Turbodrop TDXL 110-06: spuitdruk DRD-klasse 75% aangepast.
  • Lechler ID-120-02 POM: ingedeeld in DRD-klasse 50%.
  • TeeJet AITTJ 60 110-03 VP ingedeeld in DRD-klasse 50% en 75%.
  • TeeJet AIC 110-025 VS: ingedeeld in DRD-klasse 75%.
  • TeeJet AIC 110-03 VS: ingedeeld in DRD-klasse 75%.

De nieuwe versie van de DRD-lijst is hier te vinden.