1 oktober 2019 Meer nieuws

Tweede ronde subsidieregeling Kennis en Innovatie Westland

De gemeente Westland biedt voor de tweede keer dit jaar een subsidieregeling aan voor projecten die aantoonbaar bijdragen aan kennis- en innovatieontwikkeling binnen de gemeente. Ondernemers en kennisorganisaties met een gedegen plan kunnen die steun vanaf 1 oktober aanvragen.

Wethouder Karin Zwinkels: “Het aantal en de kwaliteit van de ingediende plannen tijdens de eerste ronde tonen aan dat er veel waardevolle innovatieve ideeën en plannen voor Westland en omgeving zijn. Zo kwam tijdens de eerste ronde een plan voor innovatief telen zonder daglicht.” Volgens Zwinkels is de lokale subsidieregeling een goede aanvulling op provinciale en landelijke impulsen die eraan bijdragen dat het glastuinbouwcluster werkt aan een sterke duurzame toekomst.

Onafhankelijk advies voor subsidie

Deze tweede ronde loopt van 1 oktober tot en met 31 oktober. De gemeente stelt 225.000 euro beschikbaar voor de co-financiering van projecten. Een onafhankelijke commissie adviseert de gemeente Westland over de ingediende aanvragen. Het college neemt op basis van het advies het uiteindelijke besluit over het verlenen van de subsidie. Organisaties en ondernemers kunnen  via de website een aanvraag indienen.