13 september 2018 Meer nieuws

Twee projecten kans op subsidie topsector T&U

Er zijn twee projecten die de KAVB als penvoerder heeft ingediend bij TKI Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en die nu kans maken op subsidie van LNV. Het gaat om het onderzoeksproject 'Bollen-revolutie 4.0’ en het project ‘Groene Tulp’. “Dit is goed nieuws”, zegt Andre Hoogendijk van KAVB over de uitkomst van de beoordeling.

Bij de Bollen-revolutie 4.0 wordt samen met WUR als meest aansprekende resultaat gekeken naar de ziekzoekkar. Bij Groene Tulp worden in samenwerking met Proeftuin Zwaagdijk testen uitgevoerd met allerlei groene oplossingen (groene middelen en low risk middelen) die de tulpenteelt moeten verduurzamen. Ook wordt er in dit project gekeken naar het coaten van bloembollen.

Goed cijfer voor projecten

Beide projectvoorstellen, waarvan KAVB de penvoerder is, zijn door de eerste twee ronden van beoordelingen van TKI gekomen. Hoogendijk: “Het is goed nieuws dat de twee projecten inhoudelijk voldoende zijn bevonden. Ze zijn ook met een goed cijfer beoordeeld.” Themacommissies van TKI gaan de prioritering van alle goed beoordeelde projecten nu bepalen. Het duurt nog ongeveer een maand voordat zeker wordt of de subsidie ook daadwerkelijk aan deze twee projecten wordt toegekend.

'Vertrouwen in goede afloop'

Het project Bollen-revolutie is een project dat 1,5 miljoen euro vergt en bij de Groene Tulp gaat het om bijna 1,2 miljoen euro. De topsector T&U zal bij toekenning van het project de helft van dit projectbedrag betalen en de partners in het consortium de andere helft. Hoogendijk geeft aan dat bij toekenning van het subsidiegeld het consortium nog tot eind van dit jaar de tijd heeft om van alle beoogde partners in het consortium een handtekening en dus geld te krijgen. “We hebben vertrouwen in een goede afloop. We gaan als KAVB de twee voorstellen daarom nu voorleggen aan het Fonds Innovatie Tulp voor financiering.”

Voor 23 miljoen ingediend

In totaal heeft TKI Tuinbouw & Uitgangsmateriaal ruim 90 projectvoorstellen ontvangen en beoordeeld. Goed voor een totaalbedrag van 23 miljoen aan projecten, zo vertelt Michiel Roelse, operationeel directeur van TKI, in een interview in nummer 23 van Greenity. Hiermee wordt de call weer fiks overschreden want TKI kan dit jaar 7 miljoen inzetten voor nieuwe projectvoorstellen. Roelse geeft aan dat hij verwacht dat uiteindelijk 25 tot 30 projecten een subsidie krijgen.