11 januari 2022 Meer nieuws

Twee nieuwe luchtvloeistof-mengdoppen op DRD-lijst

De lijst met driftreducerende spuitdoppen (DRD) is uitgebreid met de luchtvloeistof-mengdoppen Cleanacres Airtec NAP06LD 80 type 35 (groen) en NAP06LD 80 type 40 (blauw). Daarnaast zijn een aantal aanvullingen in de DRD-lijst opgenomen.

De Technische Commissie Techniekbeoordeling (TCT) heeft op basis van door Gebr. Weststrate B.V. aangeleverde onderzoeksgegevens geoordeeld dat de luchtvloeistof-mengdop Cleanacres Airtec NAP06LD 80 type 35 (groen) ingedeeld kan worden in de DRD-klasse 50% en de luchtvloeistof-mengdop Cleanacres Airtec NAP06LD 80 type 40 (blauw) ingedeeld kan worden in de DRD-klassen 50% en 75%. Het gaat hierbij om meerdere vaste combinaties van vloeistofdruk en luchtdruk.

Beide Airtec luchtvloeistof-mengdoppen hebben een tophoek van 80 graden en zijn daarom, met de bij de DRD-klasse bijbehorende combinatie(s) van vloeistofdruk en luchtdruk, opgenomen in tabel 1b op de DRD-lijst.

Overige aanvullingen DRD-lijst

Onder tabel 1a is een nieuwe voetnoot ‘h’ opgenomen, waarin staat dat het uitgangspunt dat van de in de tabel opgenomen spuitdoppen een grotere dopmaat mag worden gebruikt, niet geldt voor de spuitdop van John Deere van het type PSAULDCQ.

Bij tabel 1b is toegevoegd dat deze spuitdoppen en luchtvloeistof-mengdoppen specifiek toegepast kunnen worden op een veldspuit met verlaagde spuitboom, waarbij de spuitdophoogte 30 cm en de spuitdopafstand 25 cm zijn.

Nieuwe versie online te raadplegen

De nieuwe versie van de DRD-lijst is te vinden op de website van Helpdesk Water.