20 november 2020 Meer nieuws

Twee broeiers bij aardwarmte Trias Westland

Sindskort zijn de broeiers Dynaplant (calla’s) in De Lier en Van Schie (potlelies) in Honselerdijk ook aangesloten op aardwarmte van Trias Westland. Met nog eens vier andere kwekers is hiermee nog eens ruim 25 hectare kassen aangesloten op het eerste aardwarmteproject van Trias Westland.

Deze nieuwe aansluitingen liggen aan de route van de hoofd-warmteleiding die richting de Bospolder loopt die tussen Honselersdijk en Poeldijk in ligt. Volgens Marco Soerland, directeur van Trias Westland is de start van de warmtelevering goed verlopen.

Doordat Van Schie meedoet met het aardwarmteproject, wordt de ketelstook op dit bedrijf bijna nihil. “Een kwart tot 30 procent van ons aardgasverbruik komt straks van aardwarmte, de rest van de wkk”, aldus Marcel van der Voort van Van Schie.

Voor Dynaplant betekent meedoen met het aardwarmteproject dat het bedrijf haar aardgasverbruik kan verminderen met 15 tot 25 procent, vertelt Peter Varekamp van Dynaplant. Het bedrijf heeft een kleine aansluiting op aardwarmte genomen omdat het belicht in de winter. "Dan draait de wkk en hebben we dus al genoeg warmte. In de winter proberen we de aardwarmte terug te leveren aan het collectief. We gaan de aardwarmte alleen in de zomer gebruiken."

Deze bedrijven sluiten nog aan bij het eerste aardwarmtedoublet van Trias Westland. De productie hiervan is onlangs vergroot naar 430 m3/uur en dat is de maximale capaciteit van deze aardwarmtecentrale. De capaciteit van het eerste doublet is daarmee gestegen tot ongeveer 24 MWth.

Tweede doublet 2021 in gebruik

In 2021 wordt het tweede doublet in bedrijf gesteld van Trias Westland. Hiermee stijgt de capaciteit tot ongeveer 35-40 MWth. Het tweede doublet is geboord. Van januari tot en met augustus in 2021 wordt het warmtenet uitgebreid en in totaal wordt daartoe ongeveer 5 kilometer aan warmteleidingen aangelegd. Die uitbreiding van de hoofd-warmteleiding loopt vanaf Royal Flora Holland in Naaldwijk, noordelijker naar Westland Infra in Poeldijk. Ook in de nabijgelegen Bospolder sluiten een groot aantal glastuinbouwbedrijven aan op het warmtenet.