3 maart 2020 Meer nieuws

Tulpenvirus X overleeft acht maanden in de bodem

Het Tulpenvirus X (TVX) kan acht maanden overleven in de bodem. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen University & Research, Proeftuin Zwaagdijk en de Bloembollenkeuringsdienst (BKD) naar virussen bij tulp, lelie en hosta.

Dit is een van de resultaten van de publiek-private samenwerking ‘Op weg naar virusvrij en afzetgericht telen’. TVX blijkt in veel meer soorten onkruid te kunnen overleven dan gedacht. Onderzoek met toetsplanten toonde aan dat het virus drie maanden kan overleven in verschillende bodemsoorten (grond, klei of zavel). Uit een PCR-test bleek dat het virus tot wel acht maanden in de grond aanwezig is. Op dit moment telen onderzoekers tulpen en andere planten op de besmette grond, om te onderzoeken of deze via de besmette grond ziek worden.

Het project

Binnen dit project kijken onderzoekers ook naar de aantoonbaarheid van het virus in verschillende delen van de plant. Dit is belangrijk voor een optimale bemonstering. Daarnaast doen ze onderzoek naar alternatieven voor de chemische selectie van bloembollen en naar alternatieven om virusoverdracht door bladluizen te beperken bij zowel lelie als tulp.

Het onderzoek wordt gefinancierd door de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en de private partijen iBulb/Anthos, KAVB, BKD, Hobaho, CNB en Select Plant Hosta.

Lees meer over het project op de website van de WUR.