30 november 2021 Meer nieuws

Tulpenopbrengst voorspellen met data

Bollenrevolutie 4.0 heeft samen met partners Agrisim BV, Wageningen Universiteit en KAVB het data-gedreven groei-informatieplatform voor tulpenbollen opgefrist. De mogelijke opbrengst van tulpen in het veld is met het systeem te voorspellen.

Het systeem draait om de koppeling tussen werkelijke en voorspelde groei. Met dit model is de potentiële opbrengst van tulpen in het veld te voorspellen. In het kader van het project Bollenrevolutie 4.0 heeft het groeimodel van Wageningen University & Research uit de negentiger jaren een opknapbeurt gekregen en wordt het in het onderzoek gevalideerd in meerdere tulpenrassen.    

Animatie

Met behulp van data, zoals klimaat-, satelliet- en perceeldata, worden telers in staat gesteld om keuzes te maken bij de bedrijfsvoering en de gewasproductie. Om dit proces te presenteren aan het vak, is de afgelopen maanden gewerkt aan een animatie die het verzamelen en de waarde ervan voor het bedrijf laat zien. Nu staat het Bollenplatform open voor reacties en suggesties, om te bepalen of het systeem bruikbaar en nuttig is voor de kwekers. Wie naar de website van Agrisim gaat, wordt gevraagd een gratis account aan te maken om het te proberen. De KAVB verzamelt alle gebruikerservaringen. Die zijn te mailen.   

Programma

Bollenrevolutie 4.0 is een vierjarig onderzoeksprogramma van de topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen van het ministerie van LNV. De uitvoering van deze Publiek-Private Samenwerking ligt bij een consortium van zeven partners: KAVB, Anthos, Agrisim B.V., Wageningen University & Research (WUR), Cremer Speciaalmachines B.V., Machinefabriek Steketee B.V., BKD en TechNature B.V. Economic Board Greenport Duin & Bollenstreek en Rabobank Bollenstreek dragen vanuit hun Innovatiefondsen bij aan de financiering.