5 september 2022 Meer nieuws

Tuincentra weren gebruikers illegale middelen

Tuincentra gaan gebruikers van illegale bestrijdingsmiddelen weren. Als plantenkwekers na een eerste waarschuwing illegale middelen blijven gebruiken, worden zij uitgesloten van levering. Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft deze onderlinge afspraak 2 september goedgekeurd.

Branchevereniging Tuinbranche Nederland nam het initiatief om kwekers die illegale bestrijdingsmiddelen gebruiken te kunnen weren. Tuincentra als Intratuin, Praxis, Welkoop, Hornbach, GroenRijk en Ranzijn laten steekproefsgewijs planten in een erkend laboratorium testen. Planten waarop illegale bestrijdingsmiddelen worden aangetroffen, worden geweigerd. De andere tuincentra worden hierover geïnformeerd om te voorkomen dat de planten elders toch worden verkocht. De kweker van deze planten moet bij een volgende levering verklaren de illegale middelen niet meer te hebben gebruikt en laten zien welke actie is ondernomen om herhaling te voorkomen. De tuincentra doen nog een nieuwe test om te controleren of er daadwerkelijk geen illegale middelen zijn gebruikt. Daarna mag hij weer leveren aan de aangesloten tuincentra. Op deze manier proberen de tuincentra de sierteeltsector duurzamer te maken.

Concurrentievoordeel

Kwekers die illegale bestrijdingsmiddelen gebruiken, kunnen daar volgens Tuinbranche Nederland concurrentievoordeel van hebben, bijvoorbeeld omdat de planten beter groeien of er minder planten tijdens het kweken dood gaan. De ACM oordeelt dat de afspraken tussen tuincentra om het gebruik illegale bestrijdingsmiddelen door kwekers tegen te gaan niet in strijd zijn met de concurrentieregels. Die regels zijn namelijk niet zijn bedoeld om oneigenlijke concurrentie te beschermen, zoals concurrentie op basis van het gebruik van verboden bestrijdingsmiddelen.

Toch toegestaan

Martijn Snoep, bestuursvoorzitter van de ACM: "Afspraken tussen concurrenten om bepaalde leveranciers uit te sluiten zijn meestal in strijd met de concurrentieregels. Maar sommige afspraken kunnen toch zijn toegestaan om oneigenlijke concurrentie te voorkomen. Dat is bijvoorbeeld concurrentie met producten die op illegale wijze zijn geproduceerd. Uiteraard moet wel altijd sprake zijn van een zorgvuldige procedure voordat een leverancier kan worden uitgesloten. En dat is hier het geval."

Zorgvuldig

De ACM heeft de afspraken getoetst aan de concurrentieregels en de concept Leidraad Duurzaamheidsafspraken. Het gaat immers om afspraken tussen bedrijven die met elkaar concurreren over het (tijdelijk) uitsluiten van kwekers van bepaalde producten.
Omdat illegale middelen ondanks het publieke toezicht nog steeds worden gebruikt, heeft de tuinbranche zelf het initiatief genomen tot afspraken om dit gebruik te stoppen. Dit soort afspraken moeten volgens de ACM wel open en transparant zijn en er moet een zorgvuldige procedure zijn voordat tot uitsluiting van leveranciers wordt overgegaan. De ACM ziet op deze basis geen bezwaar tegen de afspraken.

Advies van Natuur & Milieu

"We zijn uiteraard blij dat de ACM positief heeft gereageerd op onze vraag", zegt Toon Wurfbain, Projectleider Duurzaamheid bij Tuinbranche Nederland. Over het initiatief van tuincentra om gezamenlijk kwekers te kunnen weren zegt hij. "Dit komt voort uit een advies van Natuur & Milieu. Zij testen voor ons jaarlijks 100 tuinplanten bij tuincentra op aanwezige middelen. Gemiddeld wordt in 10 tot 15% van de planten illegale middelen gevonden. Dat vinden wij en zij veel en daarom deze actie."

Per ongeluk

Wurfbain weet niet om hoeveel kwekers het gaat. "Die 10 tot 15% wisselt. Soms komen meerdere planten van dezelfde kweker en soms komen meerdere illegale middelen voor op een plant. Ook wil ik nog wel nuanceren dat het soms ook om middelen gaat die twee jaar geleden nog wel mochten maar nu niet meer. Die zijn soms per ongeluk nog door een kweker gebruikt."

Tekst: Ron Barendse