21 oktober 2019 Meer nieuws

Tuinbranche overhandigt Kamerleden Groen Brancheplan

Tuinbranche Nederland heeft het nieuwe Groen Brancheplan overhandigd aan Tweede Kamerleden. Hierin worden de vervolgstappen benoemd voor een groene, gezonde leefomgeving voor mens en dier.

Arne Weverling (rechts op de foto), lid van de Tweede Kamer voor de VVD, ontving het Groen Brancheplan uit handen van Brenda Horstra, adjunct directeur van Tuinbranche Nederland. Weverling ziet de tuinbranche als hét contact met de consument. Hij ondersteunt het vergroenen van tuinen van harte en wil daar ook een bijdrage aan leveren. Er zijn vervolgafspraken gemaakt om hierin verder samen op te trekken. Toon Wurfbain, projectleider duurzaamheid bij Tuinbranche Nederland overhandigde het plan aan Carla Dik-Faber, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie.

Vierde editie

Het vierde Groen Brancheplan benoemt de vervolgstappen die Tuinbranche Nederland samen met haar leden zet voor een groene, gezonde leefomgeving voor mens en dier. Onderwerpen die in het plan worden benoemd zijn onder meer De Levende Tuin, Duurzaam Verpakken en Gewasbescherming.