16 november 2020 Meer nieuws

Tuinbouw onder vergrootglas Inspectie SZW

De glastuinbouw en open teelten krijgen in 2021 extra aandacht van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dat staat in het Jaarplan van de inspectiedienst dat 11 november is gepubliceerd.

De inspectiedienst focust zich op deze twee sectoren omdat daar veel arbeidsmigranten werken. ‘Toezicht en handhaving dragen bij aan de maatschappelijke norm dat uitbuiting onacceptabel is’, schrijft de dienst in zijn jaarplan. Daarnaast is er aandacht voor arbeidsveiligheid, omdat ‘relatief veel werknemers worden blootgesteld aan veiligheids- en gezondheidsrisico’s, zoals het gebruik van onveilige machines, fysieke overbelasting en blootstelling aan gevaarlijke stoffen zoals gewasbeschermingsmiddelen’. 

Uitzendbureaus

Daarnaast zal de Inspectie SZW strenger toezien op de afhankelijkheid van arbeidsmigranten van hun werk voor huisvesting, zorgverzekering en registratie. Daarbij gaat het niet alleen om malafide uitzendbureaus maar ook om de inleners. Omdat de problematiek in de uitzendsector breed is, intensiveert de inspectie de samenwerking met onder meer brancheorganisaties (ABU en NBBU), vakbonden, de certificerende instantie voor uitzendbureaus (SNA) en huisvestingspartijen (SNF en AKF).