16 juli 2021 Meer nieuws

Trips en onkruid in gladiool centraal bij proeven Agrifirm-GMN

Onkruid en trips in gladiool. Twee onderwerpen waar het middelenpakket maar beperkt is, terwijl de teler er in zijn gewas wel last van kan hebben. Voor Agrifirm-GMN reden om daar onderzoek aan te doen. Op een proefveld in Vledder kregen telers 14 juli een toelichting op de proeven.

Teeltspecialist Jonne van der Hulst van Agrifirm-GMN kijkt terug op een geslaagde ochtend. “Uit alle teeltgebieden waren gladiolentelers aanwezig. Het areaal was goed vertegenwoordigd.”

Twee strategieën

Wat onkruid betreft, zet Agrifirm-GMN in op twee strategieën: testen van middelen uit andere teelten en het optimaliseren van de toepassing van middelen die al zijn toegelaten. In beide gevallen is sprake van perspectief. “Vorig jaar zijn we met beide proeven begonnen, omdat toen Chloor IPC en Pyramin waren weggevallen. Op basis van één jaar proeven kun je geen conclusies trekken. Wat we dit jaar zien, is dat de toegelaten bodemherbiciden veel beter hun werk hebben gedaan, omdat het voorjaar koel en vochtig was. Bij enkele nieuwe middelen was wel wat gewasschade te zien in de pittenteelt, maar dat kan dit gewas hebben. Waar we vooral naar kijken, is een middel tegen straatgras want dat is lastig aan te pakken in gladiolen. Er zijn enkele producten die perspectief lijken te bieden.”

Trips

Naast onkruid kijkt Agrifirm-GMN ook naar trips in gladiolen. Daar ligt de nadruk op nieuwe middelen. Tijdens de open dag was er nog niet veel te zien aan effect, omdat dit pas tijdens de bloei is. En dat duurt nog even.

Foto: Agrifirm-GMN