3 september 2019 Meer nieuws

Aan de slag met tweede aardwarmtebron Trias Westland

Trias Westland, het aardwarmteproject in Naaldwijk waar op een diepte van 2,3 km warm water wordt gewonnen, is begonnen met de werkzaamheden voor de realisatie van een tweede aardwarmtedoublet. Deze week is een start gemaakt met de aanleg van het warmtenet.  

De financiering voor het tweede aardwarmtedoublet is rond en de eerste contracten met de boorder, aannemers en leveranciers zijn getekend. De werkzaamheden voor de boring aan de Lange Broekweg in Naaldwijk starten in het eerste kwartaal van 2020.

Door het tweede doublet kunnen straks ook de aan Trias Westland verbonden glastuinbouwbedrijven die geen gebruik konden maken van de warmte van het eerste doublet, duurzame warmte krijgen. Met het tweede doublet wordt het gasverbruik van de glastuinbouw straks teruggedrongen vergelijkbaar met het gasverbruik van circa 15.000 huishoudens.

Het eerste aardwarmtedoublet van Trias Westland draait sinds juli dit jaar. Van hieruit krijgen nu 26 aangesloten deelnemers warmte. De overige ruim 20 bedrijven die zich ook al verenigd en gecommitteerd hadden aan de ontwikkeling van Trias Westland verwarmen met het tweede doublet, straks de kassen ook op een duurzame manier.

Uitbreiding warmtenet

Onderdeel van de nieuwe ontwikkeling is de uitbreiding van het warmtenet van Trias Westland waarbij een groot deel van dit net fungeert als hoofdleiding binnen WarmteSysteem Westland (WSW), het regionaal geplande warmtenet in het Westland. Trias Westland heeft hier een subsidie van 3,77 miljoen euro voor ontvangen van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Deze steun was reeds aangekondigd in het Klimaatakkoord.

Trias Westland is een initiatief van HVC, Capturam, Royal FloraHolland en een grote groep glastuinbouwondernemers.