15 april 2022 Meer nieuws

‘Trend naar meer groene gewasbeschermingsmiddelen’

Er is een duidelijke trend naar ‘groene’ gewasbeschermingsmiddelen. Dat signaleert gewasbeschermingsspecialist Wilco Dorresteijn van Delphy na het samenstellen van de  Gewasbeschermingsgids Boomteelt en Vasteplantenteelt 2022.

In de gids en app zijn alle wijzigingen in de toelatingen van middelen verwerkt en diverse nieuwe middelen opgenomen. Gewasbeschermingsspecialist Wilco Dorresteijn van Delphy ziet daarbij een duidelijke trend naar meer ‘groene’ gewasbeschermingsmiddelen. “Er zijn afgelopen twee jaar weer diverse nieuwe middelen toegelaten. Je ziet daarbij dat gewasbeschermingsfabrikanten investeren in de toelating van groene middelen. Veel van de producten die nieuw zijn toegelaten zijn laag-risico-middelen op basis van micro-organismen zoals bacteriën of schimmelpreparaten.”

Voorbeelden

Enkele voorbeelden zijn Polyversum, een nieuw biologisch fungicide op basis van de Pythium oligandrum en Vintec, een middel tegen taksterfte op basis van Trichoderma atrovirens. Verder zijn Taegro en Amylo-X nieuw toegelaten. Het betreft biologische fungiciden op basis van de bacterie Bacillus amyloliquefaciens net als het al eerder toegelaten middel Serenade. Velifer is een nieuw biologisch insecticide op basis van de schimmel Beauveria bassiana tegen onder meer trips en witte vlieg.

Wetgeving

Dat fabrikanten werken aan groene middelen is een logische trend volgens Wilco Dorresteijn. “In de Gewasbeschermingsnotitie 2030 van de overheid staat weerbaar telen centraal. Verder zie je dat de toelating van chemische middelen steeds moeilijker wordt gezien alle toelatingseisen”, aldus de gewasbeschermingsspecialist. “Dat zie je ook terug aan alle specifieke beperkingen op het etiket waarmee kwekers rekening moeten houden zoals driftbeperking, maximale doseringen enzovoorts.” 

Biologische bestrijding

Dorresteijn verwacht dat de trend naar groene gewasbeschermingsmiddelen komende jaren doorzet. Daarnaast merkt hij dat de belangstelling voor biologische bestrijding toeneemt. “De mogelijkheden met roofmijten tegen spint en trips of aaltjes tegen taxuskever staan al jaren verwerkt in de adviezen in onze gids, maar we zien nu dat steeds meer kwekers hiermee aan de slag gaan. Ook is er steeds meer kennis over het sterker maken van planten met meststoffen en over biostimulanten die ervoor zorgen dat planten minder gevoelig zijn voor abiotische stress, zoals droogte of temperatuurschommelingen.”